• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 05 sierpnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA BEZPIECZNIEJ
czwartek, 30 kwietnia 2020
Dobiegły końca prace związane z realizacją kolejnego etapu budowy chodnika w m. Kamiona. W ramach zadania wybudowano chodnik po prawej stronie drogi nr 100041D od budynku nr 12 do drogi wewnętrznej przy parku.

Wybudowany chodnik posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na długości 140 mb i szerokości ok. 1,5 m.

Realizowana inwestycja stanowiła drugi etap rozpoczętych w 2019 r. prac, podczas których, wykonano chodnik po lewej stronie drogi nr 100041 D. Przypomnijmy, że nawierzchnia przedmiotowej drogi została kompleksowo odbudowana w 2018 r.
Więcej…
 
CORAZ WIĘCEJ AKTÓW WANDALIZMU W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 30 kwietnia 2020
SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu
na terenie naszej gminy , Wójt Gminy Żukowice zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w trosce o wspólne dobro reagować na tego typu zachowania.

Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki - to praktycznie codzienność. W ostatnim czasie, po raz kolejny została zniszczona zastawka regulująca przepływ  wody w rowie melioracyjnym w Brzeg Głogowskim.

Pragniemy zaznaczyć, że tego typu urządzenia są jednym z głównych rozwiązań regulacyjnych dla gospodarki wodnej i gwarantują zatrzymanie nadmiernego odpływu wody lub jej piętrzenie na rowach, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest ważne szczególnie w okresie suszy.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNEGO ODCZYTU WODOMIERZY
czwartek, 30 kwietnia 2020
Przypominamy, że z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, spis liczników wodomierzy i praca inkasenta w terenie nadal zostaje wstrzymana.

W wiązku z powyższym ponownie zachęcamy do samodzielnego odczytu wodomierzy i przekazania jego wskazania poprzez elektroniczne kanały komunikacji:

- telefonicznie: 76 831 42 41 (609 585 521)

- SMS: 609 585 521

Więcej…
 
POZYSKALIŚMY 560.000,00 ZŁ NA ZAKUP AUTA ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
wtorek, 28 kwietnia 2020
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zwiększymy bezpieczeństwo Naszej Gminy i Powiatu Głogowskiego. Właśnie otrzymaliśmy informację, że w budżecie państwa zabezpieczone zostały środki finansowe na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach – jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Gmina otrzyma środki finansowe w następującym modelu finansowania:
  • Wartość pojazdu – 760.000,00 zł
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW. MYCIE ORAZ DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW.
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Urząd Gminy Żukowice  informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żukowice firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW:
28.04.2020 r. - SŁONE; KŁODA; SŁOĆWINA; KROMOLIN; SZCZEPÓW; DOMANOWICE; ZAMECZNO
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – XVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się zdalna XVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice, zwołana na wniosek Wójta Gminy Żukowice,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żukowice na 2020 rok
4. Zamknięcie sesji
Więcej…
 
TRWA BUDOWA CHODNIKA W M. NIELUBIA
piątek, 24 kwietnia 2020
Trwają intensywne prace związane z budową chodnika w m. Nielubia. Choć droga nr 100046 D jest jeszcze placem budowy -  już niebawem mieszkańcy Nielubi  będą mogli poruszać się bezpiecznym ciągiem pieszym.

Budowany obecnie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na całej długości drogi – od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - do budynku nr 85 to zadanie, na które mieszkańcy tej części miejscowości czekali wiele lat. Chodnik będzie posiadał zmienną szerokość - śr. 1,5 m - min. 0,5 m.

Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego planuje się wykonanie dwóch przejść dla pieszych (oznakowanie poziome wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym) oraz wymianę 12 opraw oświetleniowych na nowe LED.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP I MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH
wtorek, 21 kwietnia 2020
Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe. Tym razem skutecznie pozyskaliśmy pieniądze  na zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Szczepów, Dobrzejowice, Czerna i Glinica. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał już umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Rekreacja i integracja na sportowo w Gminie Żukowice”.

- „Wniosek na to zadanie został złożony jeszcze w październiku 2019 roku. Mieszkańcy od wielu lat wykazują się dużą aktywnością na rzecz inicjatyw podnoszących jakość życia w najbliższej okolicy, dlatego mamy nadzieję, że kiedy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje, zakupiony sprzęt pomoże mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczna, równowagę, zwinność czy koordynację ruchową, a tym samym pozwoli zadbać o własne zdrowie” – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
MOŻNA UBIEGAĆ O ODROCZENIE TERMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA W ARIMR
poniedziałek, 20 kwietnia 2020
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY ! TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2020 ROKU !!!
piątek, 17 kwietnia 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZEK ORAZ SPOSÓB ICH STERYLIZACJI
czwartek, 16 kwietnia 2020
 
 
 
MASKI, PŁYNY, KOMBINEZONY. GMINA ŻUKOWICE I KOTLA WSPIERAJĄ GŁOGOWSKI SZPITAL.
środa, 15 kwietnia 2020
Gminy Żukowice i Kotla przekazały głogowskiemu szpitalowi specjalistyczne maseczki ochronne FFP2, płyny do dezynfekcji oraz kombinezony ochronne.

Wcześniej Gmina Żukowice przekazała niezbędny sprzęt jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom OSP z terenu gminy. Pakiet maseczek, częściowo zakupionych, a częściowo uszytych przez Panie z terenu naszej gminy trafił również do Naszych mieszkańców.

- „Wraz z Gminą Kotla postanowiliśmy również zasilić Głogowski Szpital Powiatowy. Dzisiaj (15.04.) przekazaliśmy pracownikom szpitala 500 maseczek, 100 litrów płynu do dezynfekcji oraz 38 kombinezonów”- mówi Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY
środa, 15 kwietnia 2020
Łącznie 20 nowych laptopów trafi do uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Gmina Żukowice
zakupi je w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła”, realizowanego ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na które pozyskała 45.000,00 złotych.

- Wielu uczniów nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego, aby w obecnej sytuacji móc realizować podstawy programowe w edukacji. Pozyskane środki pozwolą zakupić 20 laptopów, mamy nadzieję, że sprzęt komputerowy choć w małym stopniu przyczyni się i pomoże w nauce naszej młodzieży - mówi Krzysztof Wołoszyn , Wójt Gminy Żukowice.
Więcej…
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
piątek, 10 kwietnia 2020
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DŁUŻEJ - OD 16.04. MASECZKI OBOWIĄZKOWE
czwartek, 09 kwietnia 2020
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużono obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.
 
Egzaminy najwcześniej w czerwcu.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
Więcej…
 
MASECZKI OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW
środa, 08 kwietnia 2020
Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Żukowice podjęliśmy działania związane z zaopatrzeniem Naszych Mieszkańców w maseczki ochronne.

Zakupione przez Gminę maseczki będą rozprowadzane za darmo. Ilość dostarczonych maseczek będzie uzależniona od ilości osób zgłoszonych w deklaracji opłaty za śmieci. 

Od piątku tj. 10.04. od godzin popołudniowych rozpoczynamy dystrybucję maseczek wśród naszych mieszkańców dzięki uprzejmości i pomocy strażaków naszych gminnych jednostek OSP. Akcję planujemy zakończyć w przyszłym tygodniu.
Więcej…
 
BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI – RUSZA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY DROGI W M. NIELUBIA
środa, 08 kwietnia 2020
Rozpoczęły się już prace budowalne na budowie chodnika w m. Nielubia. To kontynuacja wieloetapowej inwestycji związanej z przebudową drogi, którą gmina rozpoczęła w ubiegłym roku. Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i renowacji odwodnienia przyszedł czas na długo wyczekiwany ciąg pieszy.

Aktualnie wzdłuż nowo wyremontowanej drogi pobocze posiada nawierzchnię gruntową, która w porze deszczowej uniemożliwia poruszanie się pieszych. Budowa chodnika wykonana będzie na całej długości drogi – od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 – prawa strona - od budynku nr 58 do budynku nr 85.
Więcej…
 
INFORMACJA GOPS
środa, 08 kwietnia 2020
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi w dniu 10.04.2020r. (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.00.

                                                                      
                                                            Za utrudnienia przepraszamy.


 
KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU
wtorek, 07 kwietnia 2020
W związku ze zbliżającym się okresem kwitnienia sadów, rzepaku oraz innych plantacji nektarodajnych i dziko rosnących roślin w załączeniu przedstawiamy komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu „Właściwe stosowanie środków ochrony roślin” oraz plakat opracowany z udziałem Wojewody Dolnośląskiego „Chroń owady zapylające”.

Rok 2020 został ogłoszony przez ONZ „Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”, a w Polsce zainaugurował go 7 stycznia br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Hasłem przewodnim „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin” jest: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”, a jego celem między innymi zwrócenie społeczeństwu uwagi na fakt, jak duże znaczenie mają rośliny na życie na Ziemi.
Więcej…
 
7 KWIETNIA - DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA
wtorek, 07 kwietnia 2020
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 212
Top! Do góry