• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
wtorek, 07 lipca 2020
RUSZA GMINNY PROGRAM NA WYMIANĘ PIECÓW - NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OD 20.01.2020 ROKU Drukuj
czwartek, 09 stycznia 2020
Wójt Gminy Żukowice, w związku  z uruchomieniem Gminnego Programu  Pomocowego, ogłasza nabór wniosków na wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne.

Program jest skierowany nie tylko do wszystkich mieszkańców gminy, ale również osób spoza jej terenów, które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością położoną w granicach administracyjnych Gminy Żukowice.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła oraz brak zadłużenia nieruchomości wobec Gminy Żukowice.

Dofinansowaniem może  być objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
- kotły gazowe;
- kotły na lekki olej opałowy;
- piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
- kotły węglowe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- pompy ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup  i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:
a) dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego – 3.000,00 zł;
b) dla domu wielorodzinnego  - 5.000,00 zł.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Żukowicach, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w godzinach pracy Urzędu w terminie od dnia 20  stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

Pliki do pobrania:
1) HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW
2) OGŁOSZENIE
3) WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
4) OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z NALEŻNOŚCIAMI WOBEC GMINY
5) WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI
6) ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI
 
 
Top! Do góry